Vi är en  tandläkarklinik i Älvsbyn som skapar en trivsamt besök för våra kunder. Vi är medlemmar i privattandläkarföreningen vilket ger en ökad trygghet för dig som patient då vi följer branschens etiska riktlinjer, överenskommelser med konsumentverket samt har lagstadgat försäkringsskydd.

Våra ledord är frisk mun, gott bemötande och kvalitet. Detta genomsyrar hela verksamheten för att skapa en kvalitativ tandvård. Vi följer branschspecifika mål avseende hygienrutiner, utrustning samt årliga valideringar av sterilutrustning samt röntgen. Vi har avvikelsehantering löpande. Vi tillämpar kollektivavtal som vi tecknat med vårdföretagarna. Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen vet både arbetsgivare och anställda vilka regler som gäller. De anställda garanteras rimlig lön och villkor som är gemensamma för branschen. Det tycker vi är viktigt. Vi har skyddsombud och genomför arbetsmiljörond och skyddsrond. Medarbetarsamtal 1 gång per år- arbetsplatsträff 10 gånger per år. Patientsäkerhetsarbete årligen.

Tandhuset Crown AB

Ekonomi och styrelse: allabolag.se