Tandreglering Vi utför tandreglering med både fast apparatur (räls) och clearcorrect (osynliga avtagbara skenor). Vi har nära samarbete med specialisttandläkare i ortodonti.  Du kan kontakta oss för att boka konsultation.