Sömnapne skena: Obstruktiv sömnapne betyder att du får korta upprepade andningsuppehåll under sömnen. Det som händer är att tungan åker bakåt i svalget. Man kan behandla detta med hjälp av en apneskena som håller underkäken framåt när man sover. Detta görs att luftvägen hålls öppen och apneerna minskar. Vi gör utredning, skannar sedan dina tänder och beställer sedan skenan. Vi samarbetar med lokalt labb i luleå. 

Bettskena: 10% av befolkningen har problem med käkleder/käkmuskelatur. Det är vanligt att pressa dina tänder. Vi gör utredning och behandlar dina problem från käklederna och käkmuskelatur. Behandlingen kan se olika ut, ibland behandlas du med läkemedel, rörelseträning eller bettskena och ibland behövs en kombination av dessa. Om du behöver bettskena så skannar vi dina tänder och beställer skenan från lokalt labb i Luleå. 

Tandskydd(idrott): Vi gör avtryck av dina tänder och gör tandskydd som du kan använda vid idrott för att skydda dina tänder.