En krona används när det är borta mycket av din egna tand. Vi formar om din tand, skannar dina tänder och beställer en krona från ett lokalt labb i luleå eller piteå. Då återställer man tandens form. Vi lämnar 3 års garanti på din krona.

En bro används för att ersätta en saknad tand. Vi formar om tänderna brevid tandluckan, skannar dina tänder och beställer din bro från lokalt labb i luleå eller piteå.  Vi lämnar 3 års garanti på din bro.

Protes: Man kan också ersätta saknade tänder med en avtagbar tandprotes. Man kan ersätta några eller alla tänderna. Det kan vara ett alternativ när inte implantat eller bro är ett alternativ. Det kan vara svårt att vänja sig vid en protes. Vi lämnar ett års garanti på din tandprotes.