Panoramaröntgen: I våra lokaler finns det ett litet rum, som hyser vår digitala panoramaröntgen. Du som patient står upp när bilden tas och du har ingen bildsensor inne i munnen, utan allt sker runt om käkens och huvudets utsida. Panoramaröntgen behövs bland annat inför implantatbehandlingar, vid käkskador, för bedömning av käkleder samt på barn och vuxna inför visning till tandreglerings specialist.

Intraoralröntgen: Vi har även vanlig tandläkarröntgen, då du som patient får ha en bildplatta i munnen medan vi tar röntgenbilder av dina tänder.